Hurtownia fajerwerków P.P.H.U. SZAFRAN

82-300ElblągGrunwaldzka 2 budynek B3/C (teren Elzamu, z tyłu sklepu Rossmann)Warmińsko-mazurskie668305960

-

Handel / Handel wielobranżowy

Hurtownia fajerwerków P.P.H.U. SZAFRAN

82-300 Elbląg, Grunwaldzka 2 budynek B3/C (teren Elzamu, z tyłu sklepu Rossmann)

668 305... 960więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

  • Street View
  • Mapa

Opis działalności


REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

  1. Sprzedaż wysyłkową prowadzi firma PPHU SZAFRAN z siedzibą: 82-300 Elbląg ul. Płk Dąbka 23/30
      NIP: 578 001 16 24          Regon: 170183224
      Konto: Bank Pocztowy S.A.  54 1320 1537 5146 9148 8000 0001
  2. Strona internetowa pod adresem www.fajerwerki-szafran.firmy.net jest stroną firmy PPHU SZAFRAN
      i służy między innymi do dokonywania zakupów poprzez  sprzedaż wysyłkową fajerwerków prezentowanych w:
      dział  „PRODUKTY“      kategoria  „HOBBY I ROZRYWKA“
  3. Do zakupów fajerwerków upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Zamawiający na prośbę kuriera
      dostarczającego zamówiony towar umożliwi weryfikację wieku na podstawie posiadanego dokumentu
      tożsamości. W przeciwnym wypadku kurier nie wyda towaru.
  4. Warunkiem przeprowadzenia transakcji jest telefoniczne zamówienie fajerwerków oraz akceptacja niniejszego
      regulaminu.
  5. Informujemy, że minimalne zamówienie wynosi 50 zł + koszty dostawy. Zamówienia na kwotę poniżej 50 zł
      nie będą realizowane.
  6. Wszystkie ceny fajerwerków prezentowanych na stronie www.fajerwerki-szafran.firmy.net są w polskich
      złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
  7. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane drogą telefoniczną przez firmę PPHU SZAFRAN.
  8. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje
      jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez zamawiającego postanowień regulaminu firma
      PPHU SZAFRAN jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
  9. Zamówienia przyjmujemy:   poniedziałek-piątek 10-18         sobota 10-15
10. PPHU SZAFRAN zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia jeżeli próba jego potwierdzenia okaże się
      niemożliwa a także gdy przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera lub gdy we wskazanym czasie nie zostanie
      uiszczony przelew w należytej wysokości.
11. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia ale tylko do momentu jego ostatecznego
      potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z handlowcem firmy PPHU SZAFRAN.
12. Firma PPHU SZAFRAN zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym,
      z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takim przypadku firma PPHU SZAFRAN zobowiązuje się do
      poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny
      zamówienie na określone fajerwerki nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących
      w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone drogą telefoniczną.
13. Firma PPHU SZAFRAN wystawia dokument sprzedaży: paragon lub na potrzeby podmiotów gospodarczych
      fakturę VAT. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT należy podać dane konieczne do poprawnego
      wystawienia faktury VAT.
14. Sposoby płatności:
      - gotówka przy odbiorze towaru w siedzibach firmy,
      - gotówka przy odbiorze towaru u kuriera,
      - przelew.
15. Koszty dostawy, pokrywa zamawiający. Ich wysokość jest zależna jest od firmy spedycyjnej, którą zostanie wysłany towar i zostanie podana zamawiającemu telefonicznie przy zamawianiu towaru. Nabywca przed wysłaniem towaru może zrezygnować z zakupu tego towaru jeżeli koszt dostawy nie będzie mu odpowiadał.        
          Odbiór osobisty w firmie PPHU SZAFRAN (po otrzymaniu potwierdzenia o przygotowaniu zamówienia
           do odbioru) - 0,00 zł.
16. Zamówienia płatne przelewem realizowane są po zaksięgowaniu pełnej kwoty transakcji na koncie bankowym,
      natomiast zamówienia płatne przy odbiorze realizowane są niezwłocznie.
17. Firma PPHU SZAFRAN nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w realizacji zamówienia spowodowane
       błędnie podanymi danymi kupującego (np. adres lub nr telefonu).
18. Czas realizacji większości zamówień wynosi 1-4 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zamówienia do
      momentu wysłania przesyłki. W przypadku płatności przelewem powyższy termin dostawy wydłuża się o czas
      realizacji przelewu. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany to kontaktujemy się z kupującym aby
      poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.
19. W przypadku zamówienia w kwocie powyżej 500 zł firma PPHU SZAFRAN zastrzega sobie prawo do
      ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem. W tym przypadku
      dostępna płatność to przelew.

20. Przesyłki są dostarczane firmą spedycyjną zazwyczaj w ciągu 2-5 dni od dnia jej nadania. Firma PPHU SZAFRAN nie bierze odpowiedzialnośći za czas doręczenia oraz za uszkodzenia paczek i towaru podczas transportu.W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół  szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z firmą PPHU SZAFRAN w celu wyjaśnienia sprawy.
21. Wszelkie szczegółowe ustalenia związane z zakupem i przesyłką fajerwerków określane są drogą telefoniczną.
22. Firma PPHU SZAFRAN zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin
      od momentu złożenia przez zamawiającego telefonicznego zamówienia. Rozpatrzenie złożonego zamówienia
      polega na skontaktowaniu się telefonicznie z zamawiającym celem potwierdzenia jego danych oraz ilości, rodzaju i
      ceny zamawianych fajerwerków.
23. Jeśli zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym
      zostanie powiadomiony telefonicznie. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.
24. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do zamawiającego zostają wysłane zamówione fajerwerki.
      Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do zamawiającego, gdy na rachunek fIrmy
      PPHU SZAFRAN wpłyną odpowiednie środki.
25  W momencie odbioru przesyłki za pobraniem, zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w                                 obecności pracownika firmy doręczającej.
      Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanych w zamówieniu fajerwerków, są inne niż zamawiane lub są uszkodzone,
      zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić sprzedającego czyli
      firmę PPHU SZAFRAN kontaktując się telefonicznie pod numer +48 668305960.
26. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na
      podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru
      towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
27. Jeżeli zakupione fajerwerki posiadają wady techniczne, należy je odesłać na adres firmy PPHU SZAFRAN
      powiadamiając nas o tym wcześniej telefonicznie, koniecznie z opisem wady oraz paragonem lub fakturą VAT.
28. Wysyłkę reklamowanych fajerwerków opłaca zamawiający. Firma PPHU SZAFRAN nie przyjmuje paczek
      „za pobraniem“.
29. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru reklamowanego.
30. O podjętych czynnościach zamawiający zostanie poinformowany drogą telefoniczną.
31. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji fajerwerki zostaną wymienione na pełnowartościowe lub w przypadku
      braku możliwości wymiany zwrócona ich równowartość wraz z kosztami przesyłek na wskazany przez zamawiającego rachunek lub adres.
32. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, liczonych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
33. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, zamawiający powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną w terminie 10 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka jest realizowana na koszt zamawiającego.
34. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku fajerwerków nieużywanych (nie noszących śladów używania) oraz
      oryginalnie opakowanych. Fajerwerki nie mogą być zwrócone, jeżeli noszą ślady użytkowania lub gdy zamawiający
      zdjął np. plomby zabezpieczające lont.
35. Do zwracanych fajerwerków należy dołączyć paragon lub fakturę VAT.
36. Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu fajerwerków zostaną spełnione to zwrot gotówki o wartości
      zakupionych i odesłanych fajerwerków (w tym przypadku zwrotowi nie podlegają koszty przesyłek), nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez firmę PPHU SZAFRAN przesyłki z fajerwerkami, poprzez wykonanie  przelewu przez PPHU SZAFRAN na wskazane przez zamawiającego konto.
37. Firma PPHU SZAFRAN zastrzega sobie prawo do:
      - zmiany cen oraz dostępności w ofercie w ciągu dnia,
      - wycofania poszczególnych produktów z oferty,
      - wprowadzania nowych fajerwerków do oferty.
38. Podanie danych zamawiającego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych     
      danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane
      wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości
      finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
39. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia ich z bazy danych.
      W tym celu należy telefonicznie podać określoną dyspozycję (telefon nr +48 668305960). Firma PPHU SZAFRAN zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt telefoniczny
Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy firmy PPHU SZAFRAN prosimy kierować do nas telefonicznie:

+48 668305960

lub listownie na adres:
PPHU SZAFRAN
ul. Płk Dąbka 23/30
82-300 Elbląg

 


3

 

Kontakt

82-300 Elbląg,
Grunwaldzka 2 budynek B3/C (teren Elzamu, z tyłu sklepu Rossmann)

668 305... 960więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych jest NNV AG i Ogłoszeniodawca.
Twoje uprawnienia.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok


Godziny otwarcia: otwarte teraz do 15:00

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Czw
  • Pt
  • So
  • Nd